ZESPOŁOWA DIAGNOZA SPECTRUM AUTYZMU

Zespołowa diagnoza spectrum autyzmu

Jako jeden z nielicznych ośrodków w Polsce zapraszamy na kompleksową diagnozę u wykwalifikowanych certyfikowanych specjalistów uprawnionych do diagnozy autyzmu z zastosowaniem min. ADOS-2.

Stowarzyszeni Pro Psyche na Rzecz Zdrowia Psychicznego w Olkuszu zaprasza na specjalistyczną, kompleksową diagnozę dzieci w wieku od 2,5 roku życia.

NASZ ZESPÓŁ: lekarze specjaliści psychiatrii dzieci i młodzieży, psycholodzy diagności (min. ADOS-2, testy inteligencji, teoria umysłu), logopeda, terapeuta środowiskowy.


Struktura diagnostyki:

1. Wywiad diagnostyczny

2. Spotkanie indywidualne z diagnostą

3. Spotkanie indywidualne z drugim diagnostą – ADOS- 2

4. Wizyta lekarska

5. Wizyta lekarska – przekazanie diagnozy

6. – spotkanie po diagnozie – omówienie wyniku diagnozy oraz dalszym możliwości terapeutycznych oraz ścieżek dalszego postępowania nim w zakresie oddziaływań, w zakresie spraw związanych z orzecznictwem, turnusów rehabilitacyjnych, obozów itp.

Rejestracja pacjentów: 👩💻tel. +48 506 916 721

Dlaczego diagnoza jest ważna? Jak przebiega proces diagnozy?

Wyjaśniamy tutaj…

Dowiedz się więcej…

Skip to content