Polityka RODO

Informujemy, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie PRO PSCYHE na Rzecz Zdrowia Psychicznego, z siedzibą w Olkuszu ul. Króla Kazimierza wielkiego 64, zwane dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

 • inspektorem danych osobowych u Administratora: nie dotyczy

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywanie świadczeń medycznych zgodnych ze Statutem Stowarzyszenia, Działalnością CPRO, PZP Dzieci i Młodzieży, ZLŚ oraz działalnością Świetlicy Socjoterapeutycznej „Dziupla Obfitości” w Olkuszu i nie będą udostępniane innym odbiorcom,

 • podanie danych jest niezbędne do wykonania usługi,

 • posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

 • przenoszenia danych,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym będzie Pan/Pani Naszym pacjentem lub będzie Pan/Pani uczestniczyć w naszych programach.

Zarząd Stowarzyszenia PRO PSYCHE

RODO pdf druk/pobranie

Oświadczenie PZP pdf druk/pobranie