Szkolenia dla kadry menadżerskiej i kierowniczej

Szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej

Szkolenia dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

 • Dla Pracodawców i osób kierujących pracownikami – szkolenie w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla Pracodawców, Managerów i Kadry Zarządzającej.

  szkolenia dla kadry menadzerskiej

  Cel

  Podniesienie świadomości pracodawców w dziedzinie BHP i P.Poż, analiza obowiązków Kadry kierowniczej i Oceny ryzyka zawodowego według profilu jednostki szkoleniowej.

  Czas trwania: 16h dydaktycznych.

 • Dla Pracowników kadry medycznej – szkolenie w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla Pracowników zatrudnionych w jednostkach medycznych, dla osób zatrudnionych na podstawie umów kontraktowych.

  szkolenia dla kadry medycznej

  Cel

  Zaktualizowanie wiedzy z zakresu BHP i P.Poż, oraz analiza ryzyka zawodowego występującego w pracy na stanowiskach medycznych z uwzględnieniem zagrożeń fizycznych, chemicznych, biologicznych i elektromagnetycznych .

  Czas trwania: 8 h dydaktycznych.

 • Dla Pracowników kadry administracyjno – biurowej – szkolenie w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla Pracowników zatrudnionych na stanowiskach admonistarcyjno –biurowych i pokrewnych.

  szkolenia dla pracownikow biurowych

  Cel

  zaktualizowanie wiedzy z zakresu BHP , P.POŻ oraz analiza ryzyka zawodowego z uwzględnieniem ergonomii pracy oraz pracy przy monitorach ekranowych.

  Czas trwania: 8 h dydaktycznych.

 • Dla Pracowników zatrudnionych n stanowiskach Robotniczych – szkolenie w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla osób zatrudnionych w szerokim wachlarzu stanowisk robotniczych.

  Cel

  zaktualizowanie wiedzy z zakresu BHP i P.POŻ ze szczególnym naciskiem na Ryzyko Zawodowe występujące podczas obsługi specjalistycznych maszyn i urządzeń z podziałem na poszczególne gałęzie przemysłu: produkcja, górnictwo, hutnictwo, elektryka i energetyka, przemysł ciężki, budowlanka itp.

  szkolenia dla pracownikow na stanowiskach robotniczych

 • Dla Pracowników Inzynieryjno – technicznych – szkolenie w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla kadry inżynieryjno – technicznej.

  Cel

  inzynierbhpCelem szkolenia jest przygotowanie uczestników do bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy, z użyciem maszyn i wykorzystywanych w procesach pracy, zapobiegania wypadkom przy pracy oraz postępowania w razie ich wystąpienia.

  Czas trwania: 16h dydaktycznych