Kurs Asystenta Osoby Niepełnosprawnej

Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

 • Asystent Osoby Niepełnosprawnej

  Kierunek

  Asystent Osoby Niepełnosprawnej ułatwia osobie niepełnosprawnej wykonywanie czynności dnia codziennego, pomaga jej w uzyskaniu jak największej samodzielności a także współpracuje z instytucjami i organizacjami społecznymi w celu zapewnienia szkolenia dla opiekunow osob niepelnosprawnych1optymalnych warunków do samodzielnej rehabilitacji; wspiera osoby niepełnosprawne w realizacji programu rehabilitacji społecznej i zawodowej.

  Zadania zawodowe:

  Współtworzenie programów rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej doradzanie W zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem Diagnozowanie warunków życia i dążenie do usuwania wszelkiego typu barier (psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych itp.) Pobudzanie aktywności osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych Planowanie, kontrolowanie ocenianie indywidualnego programu, planu pomocy osobie Niepełnosprawnej, Włączanie osoby niepełnosprawnej w programy instytucji i placówek świadczących usługi Rehabilitacyjne współpraca z mediami ułatwiająca poszukiwanie sponsorów i sojuszników w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych.

 • Kurs Pierwszej Pomocy Przedmenycznej

  Cel Szkolenia kurs pierwszej pomocy

  Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej.

  Zakres Tematyczny:

  – Definicja i cel udzielania pierwszej pomocy.

  – Podstawa prawna udzielania pierwszej pomocy.

  – Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy.

  – Przebieg udzielania pomocy przedmedycznej poszkodowanemu.

  – Najważniejsze czynności w zakresie pomocy przedlekarskiej, w tym:

  • ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca wypadku,

  • ocena poszkodowanego i kontrola czynności życiowych,

  • wezwanie pomocy

  • opanowanie krwotoków, ułożenie poszkodowanego w odpowiedniej pozycji,

  • resuscytacja krążeniowo-oddechowa,

  • postępowanie przeciwwstrząsowe

  – Elementarne zasady postępowania w razie:

  • omdlenia,

  • porażenia prądem elektrycznym,

  • zaburzenia oddychania,

  • ataku padaczki,

  • zawału,

  • wstrząsu,

  • krwotoku,

  • zranienia,

  • zwichnięcia,

  • złamania kończyny,

  • urazu kręgosłupa

  • oparzenia termicznego i chemicznego

  – Bezpieczeństwo ratownika

  – Wyposażenie apteczki

  Czas Trwania Szkolenia:

  Szkolenie obejmuje 6 godziny lekcyjnych zajęć (w przypadku większej ilości tematów branżowych czas szkolenia może ulec zwiększeniu).

  Sprawdzenie Efektów Szkolenia:

  Szkolenie kończy się sprawdzeniem przez prowadzącego wiadomości i umiejętności objętych programem nauczania.

Kursy