W ramach Narodowego Funduszu Zdrowia

Psychoterapia indywidualna dla dorosłych

Psychoterapia indywidualna dla dorosłych przeznaczona jest dla osób, które chcą rozwiązać problemy emocjonalne i powtarzające się długotrwałe trudności…

Poradnia posiada wykwalifikowaną kadrę z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Psychiatrzy, psycholodzy, psychoterapeuci.

NFZ – Narodowy Fundusz Zdrowia

Poradnia posiada wykwalifikowaną kadrę z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Psychiatrzy, psycholodzy, psychoterapeuci…

Psycholog w Poradni-konsultuje, diagnozuje psychologicznie określając cele terapeutyczne i kwalifikuje do poszczególnych form psychoterapii-w celu szybszego dotarcia wskazane skierowanie od lekarza(np.POZ), w innej sytuacji skieruje nasz lekarz.

Zespół Leczenia Środowiskowego

Zespół Leczenia Środowiskowego jest ośrodkiem obejmującym leczeniem psychiatrycznym i terapią pacjentów z rejonu Olkusza oraz powiatu.

Leczymy osoby dorosłe cierpiące na choroby psychiczne, zaburzenia afektywne, oraz zespoły otępienne, po kwalifikacji także osoby z ciężkimi niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi…

NFZ – Narodowy Fundusz Zdrowia

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Psycholog w Poradni

-konsultuje i diagnozuje psychologicznie określając cele terapeutyczne i kwalifikuje do poszczególnych form psychoterapii w celu szybszego dotarcia wskazane skierowanie od lekarza(np.POZ), w innej sytuacji skieruje nasz lekarz.

Poradnia posiada wykwalifikowaną kadrę z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Psychiatrzy, psycholodzy, psychoterapeuci…

Zespół Leczenia Środowiskowego

Zespół Leczenia Środowiskowego jest ośrodkiem obejmującym leczeniem psychiatrycznym i terapią pacjentów z rejonu powiatu Olkuskiego – mieszkańców powiatu olkuskiego. Leczymy osoby dorosłe cierpiące na choroby psychiczne, zaburzenia afektywne, oraz zespoły otępienne, a po kwalifikacji także osoby z ciężkimi niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi, które nie mogą być leczone w warunkach Poradni Zdrowia Psychicznego.

Metody Pracy

Metodami pracy w ramach Poradni są:

• sesje psychoterapii indywidualnej,

• sesje psychoterapii grupowej,

• grupy wsparcia,

• zajęcia edukacyjne,

• zajęcia warsztatowe,

• szkolenia.

Lekarz w Poradni

– specjalista psychiatra przeprowadza konsultacje medyczne, prowadzi farmakoterapię i wstępnie kwalifikuje do dostępnych form terapii-pacjent może zgłosić się bez skierowania.

Psycholog w Poradni

-konsultuje i diagnozuje psychologicznie określając cele terapeutyczne i kwalifikuje do poszczególnych form psychoterapii w celu szybszego dotarcia wskazane skierowanie od lekarza(np.POZ), w innej sytuacji skieruje nasz lekarz.

Poradnia posiada wykwalifikowaną kadrę z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Psychiatrzy, psycholodzy, psychoterapeuci

 • Zaburzenia

  • Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi
  •  Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem środków psychoaktywnych
  •  Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe
  • Zaburzenia nastroju (afektywne)
  • Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczna (somatoform)
  • Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi
  • Zaburzenia rozwoju psychicznego (psychologicznego)
  • Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym
  • Nieokreślone zaburzenia psychiczne Symptomy i objawy chorobowe dotyczące poznawania, postrzegania stanu emocjonalnego oraz zachowania.
 • Pomoc oraz rozwiązania

  •       sesje psychoterapii indywidualnej
  •       sesje psychoterapii grupowej
  •       grupy wsparcia
  •       zajęcia edukacyjne
  •       zajęcia warsztatowe
  •       szkolenia
 • Zespół Leczenia Środowiskowego

  Zespół Leczenia Środowiskowego jest ośrodkiem obejmującym leczeniem psychiatrycznym i terapią pacjentów z rejonu powiatu Olkuskiego – mieszkańców powiatu olkuskiego. Leczymy osoby dorosłe cierpiące na choroby psychiczne, zaburzenia afektywne, oraz zespoły otępienne, a po kwalifikacji także osoby z ciężkimi niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi, które nie mogą być leczone w warunkach Poradni Zdrowia Psychicznego. Nie zajmujemy się leczeniem uzależnień.

  Leczenie w ZLŚ jest dobrowolne, odbywa się po zakwalifikowaniu do leczenia przez zespół, wyłącznie za zgodą pacjenta, przy współpracy rodziny lub opiekuna faktycznego. Praca ośrodka koncentruje się na trzech rodzajach oddziaływań – leczeniu domowym, leczeniu ambulatoryjnym oraz kontakcie z najbliższym otoczeniem pacjentów, szczególnie ich rodzinami oraz instytucjami świadczącymi pomoc socjalną.

  Główną ideą psychiatrycznego leczenia środowiskowego jest umożliwienie osobom chorującym podjęcia skutecznej terapii i rehabilitacji w ich najbliższym otoczeniu – bez konieczności separacji z najbliższymi oraz przerywania pracy czy nauki, jaką niesie ze sobą pobyt w szpitalnym oddziale stacjonarnym. Celem działań pracowników ZLŚ jest zatem stałe monitorowanie stanu psychicznego pacjentów, motywowanie ich do leczenia i szybkie reagowanie w sytuacjach pogorszenia, a także wspomaganie funkcjonowania osób chorujących w środowisku. Dlatego szczególny nacisk kładzie się na rozwój aktywności życiowej pacjentów, uczenie ich, jak radzić sobie z chorobą oraz na poprawę ich umiejętności społecznych – z drugiej strony, pozostając w kontakcie z rodzinami osób chorujących oraz współpracując z Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie staramy się wzmocnić sieć wsparcia społecznego pacjentów, tak aby zwiększyć ich możliwość utrzymania się w środowisku i zmniejszyć potrzebę kolejnych hospitalizacji.

 • Terapia

  Terapia

  Zespół kieruje się w swojej pracy zasadą optymalnego łączenia leczenia farmakologicznego oraz oddziaływań psychoterapeutycznych i psychospołecznych. W ofercie Zespołu Leczenia Środowiskowego znajdują się:

  ● leczenie farmakologiczne

  ● psychoterapia indywidualna

  ● terapia rodzin i konsultacje rodzinne

  ● wsparcie społeczne

  ● psychoedukacja na temat choroby psychicznej – psychoedukacja, czyli przekazywanie pacjentom i ich rodzinom informacji na temat choroby psychicznej, jej objawów, przebiegu i sposobów leczenia, odbywa się nieustannie, podczas wizyt w domu chorego lub spotkań z nim w siedzibie ZLŚ; poza tym organizowane są :

  • cykliczne spotkania grupy psychoedukacyjnej dla rodzin osób chorujących psychicznie
  • grupa wsparcia dla rodzin osób chorujących psychicznie
 • Wizyty domowe

  Dla osób przewlekle psychicznie chorujących, mających z powodu choroby psychicznej i towarzyszących jej schorzeń somatycznych znaczne trudności z wychodzeniem z domu, ośrodek oferuje wizyty domowe lekarza, pielęgniarki i psychologa w miejscu zamieszkania pacjenta. Jednocześnie, ponieważ celem leczenia jest rehabilitacja i uaktywnianie pacjentów, w miarę poprawy stanu zdrowia motywujemy osoby chorujące do odwiedzenia ośrodka i skorzystania z dostępnych w siedzibie ZLŚ porad terapeutów oraz zajęć grupowych.    

  Po zgłoszeniu przez pacjenta, rodzinę, opiekuna, oddział szpitalny, PZP, POZ lub jednostkę pomocy społecznej (za zgodą pacjenta) potrzeby objęcia pacjenta psychiatrycznym leczeniem środowiskowym, w miejscu zamieszkania pacjenta odbywa się wizyta domowa lekarza psychiatry, podczas której lekarz zapoznaje się z historią chorowania i leczenia, dokonuje oceny stanu psychicznego, a także wstępnej diagnozy problemów osoby chorującej oraz potrzeb związanych z jej terapią i rehabilitacją. Następnie, podczas jednego z cotygodniowych zebrań całego zespołu następuje wspólne omówienie zebranych na temat nowego pacjenta informacji i opracowany zostaje indywidualny program terapeutyczny i rehabilitacyjny dostosowany do jego potrzeb i możliwości. Pacjent objęty zostaje opieką teamu profesjonalistów, składającego się z lekarza, psychologa i pielęgniarki.

W ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia

 • W ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia działa

  Poradnia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

  Lekarz w Poradni – specjalista psychiatra przeprowadza konsultacje medyczne, prowadzi farmakoterapię i wstępnie kwalifikuje do dostępnych form terapii-pacjent może zgłosić się bez skierowania.

  Psycholog w Poradni-konsultuje, diagnozuje psychologicznie, określając cele terapeutyczne i kwalifikuje do poszczególnych form psychoterapii-w celu szybszego dotarcia wskazane skierowanie od lekarza(np.POZ), w innej sytuacji skieruje nasz lekarz.

  Poradnia posiada wykwalifikowaną kadrę z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Psychiatrzy, psycholodzy, psychoterapeuci.

 • Leczone schorzenia

  Leczone schorzenia:

  • Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi

  • Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem środków (substancji) psychoaktywnych

  • Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe

  • Zaburzenia nastroju (afektywne)

  • Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczna (somatoform)

  • Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi

  • Zaburzenia rozwoju psychicznego (psychologicznego)

  • Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym

  • Nieokreślone zaburzenia psychiczne

  • Symptomy i objawy chorobowe dotyczące poznawania, postrzegania, stanu emocjonalnego oraz zachowania

 • Metody pracy

  Metody pracy

  Metodami pracy w ramach Poradni są:

  • sesje psychoterapii indywidualnej,

  • sesje psychoterapii grupowej,

  • grupy wsparcia,

  • zajęcia edukacyjne,

  • zajęcia warsztatowe,

  • szkolenia.

 • Poradnia jest czynna

  Poradnia jest czynna od pon – pt od 8.00-20.00

  Rejestracja pacjentów odbywa się telefonicznie ;32 645 07 44, bądź osobiście.

  Pacjenci zgłaszający się pierwszy raz do rejestracji obowiązkowo podają nr pesel pacjenta.

 • Zespół leczenia środowiskowego – domowego

  Zespół Leczenia Środowiskowego jest ośrodkiem obejmującym leczeniem psychiatrycznym i terapią pacjentów z rejonu powiatu Olkuskiego – mieszkańców powiatu olkuskiego. Leczymy osoby dorosłe cierpiące na choroby psychiczne, zaburzenia afektywne, oraz zespoły otępienne, a po kwalifikacji także osoby z ciężkimi niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi, które nie mogą być leczone w warunkach Poradni Zdrowia Psychicznego. Nie zajmujemy się leczeniem uzależnień.

  Leczenie w ZLŚ jest dobrowolne, odbywa się po zakwalifikowaniu do leczenia przez zespół, wyłącznie za zgodą pacjenta, przy współpracy rodziny lub opiekuna faktycznego. Praca ośrodka koncentruje się na trzech rodzajach oddziaływań – leczeniu domowym, leczeniu ambulatoryjnym oraz kontakcie z najbliższym otoczeniem pacjentów, szczególnie ich rodzinami oraz instytucjami świadczącymi pomoc socjalną.

  Główną ideą psychiatrycznego leczenia środowiskowego jest umożliwienie osobom chorującym podjęcia skutecznej terapii i rehabilitacji w ich najbliższym otoczeniu – bez konieczności separacji z najbliższymi oraz przerywania pracy czy nauki, jaką niesie ze sobą pobyt w szpitalnym oddziale stacjonarnym. Celem działań pracowników ZLŚ jest zatem stałe monitorowanie stanu psychicznego pacjentów, motywowanie ich do leczenia i szybkie reagowanie w sytuacjach pogorszenia, a także wspomaganie funkcjonowania osób chorujących w środowisku. Dlatego szczególny nacisk kładzie się na rozwój aktywności życiowej pacjentów, uczenie ich, jak radzić sobie z chorobą oraz na poprawę ich umiejętności społecznych – z drugiej strony, pozostając w kontakcie z rodzinami osób chorujących oraz współpracując z Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie staramy się wzmocnić sieć wsparcia społecznego pacjentów, tak aby zwiększyć ich możliwość utrzymania się w środowisku i zmniejszyć potrzebę kolejnych hospitalizacji.

 • Terapia

  Terapia:

  Zespół kieruje się w swojej pracy zasadą optymalnego łączenia leczenia farmakologicznego oraz oddziaływań psychoterapeutycznych i psychospołecznych.

  W ofercie Zespołu Leczenia Środowiskowego znajdują się:

  • leczenie farmakologiczne

  • psychoterapia indywidualna

  • terapia rodzin i konsultacje rodzinne

  • wsparcie społeczne

  • psychoedukacja na temat choroby psychicznej – psychoedukacja, czyli przekazywanie pacjentom i ich rodzinom informacji na temat choroby psychicznej, jej objawów, przebiegu i sposobów leczenia, odbywa się nieustannie, podczas wizyt w domu chorego lub spotkań z nim w siedzibie ZLŚ; poza tym organizowane są o cykliczne spotkania grupy psychoedukacyjnej dla rodzin osób chorujących psychicznie o grupa wsparcia dla rodzin osób chorujących psychicznie

  Dla osób przewlekle psychicznie chorujących, mających z powodu choroby psychicznej i towarzyszących jej schorzeń somatycznych znaczne trudności z wychodzeniem z domu, ośrodek oferuje wizyty domowe lekarza, pielęgniarki i psychologa w miejscu zamieszkania pacjenta. Jednocześnie, ponieważ celem leczenia jest rehabilitacja i uaktywnianie pacjentów, w miarę poprawy stanu zdrowia motywujemy osoby chorujące do odwiedzenia ośrodka i skorzystania z dostępnych w siedzibie ZLŚ porad terapeutów oraz zajęć grupowych.

  Po zgłoszeniu przez pacjenta, rodzinę, opiekuna, oddział szpitalny, PZP, POZ lub jednostkę pomocy społecznej (za zgodą pacjenta) potrzeby objęcia pacjenta psychiatrycznym leczeniem środowiskowym, w miejscu zamieszkania pacjenta odbywa się wizyta domowa lekarza psychiatry, podczas której lekarz zapoznaje się z historią chorowania i leczenia, dokonuje oceny stanu psychicznego, a także wstępnej diagnozy problemów osoby chorującej oraz potrzeb związanych z jej terapią i rehabilitacją. Następnie, podczas jednego z cotygodniowych zebrań całego zespołu następuje wspólne omówienie zebranych na temat nowego pacjenta informacji i opracowany zostaje indywidualny program terapeutyczny i rehabilitacyjny dostosowany do jego potrzeb i możliwości. Pacjent objęty zostaje opieką teamu profesjonalistów, składającego się z lekarza, psychologa i pielęgniarki.

 • Rejestracja

  Rejestracja odbywa się telefonicznie 32 645 07 44, lub osobiście.

  Rejestracja pacjentów odbywa się telefonicznie ;32 645 07 44, bądź osobiście.

  Pacjenci zgłaszający się pierwszy raz do rejestracji obowiązkowo podają nr pesel pacjenta.

  Wstępnie do leczenia w ZLŚ kwalifikuje pielęgniarka psychiatryczna.

  Prosimy się kontaktować z Panią mgr Agnieszką Karczewską tel. +48 511 491 990

  Godziny pracy   –   Zespół Leczenia środowiskowego

  Poniedziałek   –   nie pracuje

  Wtorek   –   13.00-18.00

  Środa  –   12.00-18.00

  Czwartek   –   nie pracuje

  Piątek   –   13.00-17.00

Powrót