Szkolenia Dla Rodziców i Opiekunów

Szkolenia Dla Personelu Medycznego

Szkolenia Dla Służb Mundurowych

 • Szkolenia Dla Rodziców i Opiekunów

  1.

  Mama z córeczką

  SZKOLENIA NR 1-6

  SZKOLENIE NR 1

  Metody i formy pracy z dzieckiem z dysfunkcjami psychicznymi.

  SZKOLENIE NR 2

  Rola rodzica w wychowaniu dziecka z dysfunkcją psychiczną.

  SZKOLENIE NR 3

  Komunikacja z nastolatkiem.

  SZKOLENIE NR 4

  Czujny rodzic – szkolenie poświęcone zagrożeniom cywilizacyjnym:

  -Substancje psychoaktywne, gry – uzależnienia

  -Kreowanie modnego wizerunku – zaburzenia łaknienia, sterydy

  -Internet i cyberprzemoc

  SZKOLENIE NR 5

  Agresja na różnych poziomach rozwoju dziecka – sposoby przezwyciężania i zapobiegania.

  SZKOLENIE NR 6

  Anoreksja. Bulimia.

  2

  rodzina1

  SZKOLENIA NR 7-12

  SZKOLENIE NR 7

  Lęki szkolne — przyczyny, przeciwdziałanie i leczenie.

  SZKOLENIE NR 8

  Trudne do kochania ADHD – Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo (ADHD).

  SZKOLENIE NR 9

  Profilaktyka uzależnień.

  SZKOLENIE NR 10

  Jak radzić sobie z trudnymi uczuciami uczniów i jak zachęcać do współpracy.

  SZKOLENIE NR 11

  Zrozumieć dziecko – Umiejętne wychowywanie.

  SZKOLENIE NR 12

  Jak żyć po Traumie.

 • Szkolenie Dla Służb Mundurowych

  Żolnirz
  SZKOLENIA DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH

  Szkolenie NR 1

  Warsztaty umiejętności radzenia sobie ze stresem-Stres Pola Walki.

  Szkolenie NR 2

  Warsztaty znajomości prawa humanitarnego i wojennego.

  Szkolenie NR 3

  Trening radzenia sobie z trudnymi emocjami.

  Szkolenie NR 4

  Trening radzenia sobie ze stresem.

  Szkolenie NR 5

  Komunikacja międzykulturowa i międzypokoleniowa.

 • Szkolenia Dla Personelu Medycznego

  Szkolenie NR 1

  Komunikacja Interpersonalna a Profesjonalna Obsługa Pacjentów

  Cel Szkolenia

  Głównym celem szkolenia jest zapoznanie się z mechanizmami psychologicznymi w komunikacji międzyludzkiej ze szczególnym uwzględnieniem relacji z pacjentem.

  Uczestnicy

  Szkolenie przeznaczone jest dla pielęgniarek i rejestratorek/rejestratorów mających codzienny (bezpośredni i pośredni) kontakt z pacjentami.

  Metody i środki szkolenia: Szkolenie ma charakter treningu umiejętności – podstawowe treści przekazywane są w formie prezentacji, następnie uczestnicy wykonują ćwiczenia praktyczne, biorą udział w symulacjach, rozwiązują testy pozwalające dokonać samooceny umiejętności. Stosowane metody dydaktyczne to: analiza przypadku, grupowe i indywidualne rozwiązywanie problemów, symulacje, gry menedżerskie, testy, dyskusja moderowana i prezentacja trenera.

  Czas trwania szkolenia: 1 dzień: 10.00 – 17.00 (7h) lub 2 dni Szkolenie realizujemy także w formie zamkniętej w siedzibie szpitala/ kliniki/zoz-u/przychodni Termin i cena szkolenia: do ustalenia

  Szkolenie NR 2

  To rak.. CZYLI O SZTUCE PROWADZENIA TRUDNYCH ROZMÓW Z PACJENTAMI ONKOLOGICZNYMI

  To, czego w danym momencie chcemy i do czego dążymy, czego kłóci się z tym, czego chcą inni. Jednak nasze życie nie musi stawać się w tej sytuacji polem bitwy. Możemy świadomie przekształcić je w pole poszukiwania kompromisów w relacjach z innymi, – ale takich kompromisów, dzięki którym obie strony będą mogły zrealizować swoje potrzeby. Szkolenie jest doskonałą okazją na konfrontację z samym sobą, okazją do zastanowienia się, nad znajdowaniem najlepszych rozwiązań w sytuacjach konfliktowych.

  CEL SZKOLENIA

  Celem szkolenia jest nauczenie się lepszej i skuteczniejszej komunikacji w sytuacjach trudnych – skarg i reklamacji oraz asertywnej postawy podczas rozmów z pacjentami. Poznanie i nauczenie się metod rozwiązywania sytuacji trudnych za pomocą komunikacji asertywnej i mediacji. Podniesienie świadomości na temat rozwiązywania sytuacji trudnych i usprawnienie swoich umiejętności interpersonalnych.

  UCZESTNICY

  Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników placówek onkologicznych mających codzienny (bezpośredni i pośredni) kontakt z Pacjentami. Czas trwania szkolenia: 1 dzień: 10.00 – 17.00 (7h) ·Termin szkolenia i cena: do ustalenia.

  Szkolenie NR 3

  Jak budować trwałe relacje z pacjentami, czyli co to znaczy być profesjonalnym w gabinecie lekarskim.

  Cel

  Rozwijanie umiejętności porozumiewania się z innymi, przekonywania, znajdywania najlepszych rozwiązań w sytuacjach konfliktowych Czas trwania szkolenia: 1 dzień: 10.00 – 17.00 (7h) ·Termin i cena szkolenia: do ustalenia

 • Trening Umiejętności Społecznych

  Trening umiejętności społecznych w rehabilitacji psychiatrycznej

  Przewidywane efekty szkolenia to nabycie umiejętności posługiwania się metodami poznawczo-behawioralnymi niezbędnymi do aktywizowania uczestników oraz zwiększania poziomu ich zaradności życiowej, umiejętności kształtowania motywacji uczestników do akceptowanych przez otoczenie zachowań oraz prowadzenia treningów umiejętności społecznych dostosowanych do indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego. Nasza oferta dostosowana jest do wymogów, jakie stawia Minister Pracy i Polityki Społecznej pracownikom środowiskowych domów samopomocy przedstawionych w rozporządzeniu z dnia 9 grudnia 2010 r.

 • Szkolenia Dodatkowe

  Szkolenie NR 1

  Kontrola dokumentacji terapeutyczno – rehabilitacyjnej w WTZ, ŚDS, DPS.

  Szkolenie NR 2

  Tworzenie i realizowanie indywidualnych planów wspierająco – aktywizujących dla uczestników ŚDS.

  Szkolenie NR 3

  Jak współpracować z rodzicami osób niepełnosprawnych. Mediacja rodzinna, jako sposób rozwiązywania konfliktów między członkami rodziny.

  Szkolenie NR 4

  Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami psychicznymi.

  Szkolenie NR 5

  Tworzenie dokumentacji merytorycznej uczestników ŚDS.

  Szkolenie NR 6

  Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

  Szkolenie NR 7

  Rola komunikacji w pracy zawodowej pracowników instytucji i placówek pomocy społecznej – warsztaty komunikacji interpersonalnej…

  Szkolenie NR 8

  Praca terapeutyczna z oporem klienta placówek pomocy społecznej.

  Szkolenie NR 9

  Stres i wypalenie zawodowe pracowników WTZ, ŚDS, DPS.

  Szkolenie NR 10

  Pozyskiwanie środków finansowych, czyli pisanie projektów zgodnie ze wzorem oferty MPIPS.

  Szkolenie NR 11

  Agresja na różnych poziomach rozwoju dziecka, sposoby przezwyciężania i zapobiegania.

  Szkolenie NR 12

  Anoreksja, Bulimia.

  Szkolenie NR 13

  Lęki szkolne — przyczyny, przeciwdziałanie i leczenie.

  Szkolenie NR 14

  Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo (ADHD).

  Szkolenie NR 15

  Profilaktyka uzależnień.

  Szkolenie NR 16

  Jak radzić sobie z trudnymi uczuciami uczniów i jak zachęcać do współpracy?

  Szkolenie NR 17

  Trening antystresowy.

  Szkolenie NR 18

  Sztuka komunikacji drogą do celu.