Poza NFZ – Komercyjny zakres działalności

Psychoterapia indywidualna dla dorosłych

Psychoterapia indywidualna dla dorosłych. Przeznaczona jest dla osób, które chcą rozwiązać problemy emocjonalne i powtarzające się długotrwałe trudności.

Psychoterapia indywidualna dla dorosłych

Przeznaczona jest dla osób, które chcą rozwiązać problemy emocjonalne i powtarzające się długotrwałe trudności. Motywem do podjęcia terapii może być także potrzeba rozwoju osobistego.

Psychoterapia dla dzieci i młodzieży

Psychoterapia indywidualna dla dorosłych. Przeznaczona jest dla osób, które chcą rozwiązać problemy emocjonalne i powtarzające się długotrwałe trudności.

Psychoterapia indywidualna dla dzieci i młodzieży

W sytuacji, kiedy dziecko, bądź młody człowiek miewa trudności, z którymi sobie nie radzi. Zajmujemy się terapią całego spektrum zaburzeń psychicznych…

Konsultacje psychoterapeutyczne

Psychoterapia indywidualna dla dorosłych. Przeznaczona jest dla osób, które chcą rozwiązać problemy emocjonalne i powtarzające się długotrwałe trudności.

Konsultacje

Konsultacje psychoterapeutyczne są to spotkania, które służą zrozumieniu i określeniu problemów, z jakimi zgłasza się pacjent.

Poza NFZ – komercyjny zakres działalności

Psychoterapia indywidualna dla dorosłych

Psychoterapia indywidualna dla dzieci i młodzieży

Konsultacje

 • Psychoterapia indywidualna dla dorosłych

  Psychoterapia indywidualna dla dorosłych

  Psychoterapia indywidualna dla dorosłych-poza nfzPrzeznaczona jest dla osób, które chcą rozwiązać problemy emocjonalne i powtarzające się długotrwałe trudności. Motywem do podjęcia terapii może być także potrzeba rozwoju osobistego. Dzięki terapii psychoanalitycznej można lepiej zrozumieć siebie, poznać własne uczucia i motywy, zrozumieć przyczyny problemów i uwolnić się od ich objawów. Celem jest również poprawa zdolności do budowania głębszych relacji i do twórczego wykorzystywania własnych możliwości. Spotkania terapeutyczne następują po konsultacjach, terapia odbywa się raz w tygodniu, sesja trwa 50minut

  Pomagamy w przypadku:

  – Doświadczania kryzysu życiowego,

  – Uzależnienia od alkoholu,

  – Pozostawania w związku z osobą uzależnioną,

  – Problemów wynikających z syndromu Dorosłego Dziecka Alkoholika,

  – Odczuwania nadmiernego stresu i przeciążenia,

  – Zaburzeń nerwicowych,

  – Stanów lękowych,

  – Stanów depresyjnych,

  – Konfliktów w związkach,

  – Poczucia samotności i izolacji.

 • Psychoterapia indywidualna dla dzieci i młodzieży

  Psychoterapia indywidualna dla dzieci i młodzieży

  W sytuacji, kiedy dziecko, bądź młody człowiek miewa trudności, z którymi sobie nie radzi. Zajmujemy się terapią całego spektrum zaburzeń psychicznych, jakie pojawiają się u dzieci i adolescentów w okresie rozwojowym (tzn. zaburzeniami nerwicowymi, zaburzeniami depresyjnymi, stanami po próbach samobójczych, zaburzeniami zachowania i osobowości, zaburzeniami psychotycznymi, itp.) Sesje odbywają się w stałych terminach, trwają 50 minut.

  psychoterapia dla dzieci

  Pomagamy w przypadku

  – Problemów okresu dorastania:

  • problemy w relacjach rówieśniczych

  • wagary

  • niska samoocena

  • nieśmiałość

  • smutek

  • kłopoty emocjonalne

  • stany depresyjne

  • zaburzenia zachowania

  • moczenia nocnego

  – Trudności wychowawcze z dzieckiem

  Zapraszamy do kontaktu z nami. Specjalista w tej dziedzinie przedstawi indywidualny, dostosowany plan pracy z Twoim dzieckiem.

 • Konsultacje

  Konsultacje psychoterapeutyczne

  Konsultacje psychoterapeutyczne są to spotkania, które służą zrozumieniu i określeniu problemów, z jakimi zgłasza się pacjent. Na podstawie konsultacji można zaproponować odpowiednia formę pomocy. Konsultacje obejmują zwykle do trzech spotkań, z których każde trwa 50 minut.

Powrót