Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Olkuszu

Dzieci mają do dyspozycji profesjonalną pomoc z zakresu leczenia depresji młodzieńczej, zaburzeń rozwojowych, lękowych i adaptacyjnych, rozwiązywania trudności szkolnych, wychowawczych i okresu dojrzewania, w tym również kontrolowania emocji, czy radzenia sobie z nieśmiałością. Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego to miejsca środowiskowej pomocy psychologicznej dla osób doświadczających kryzysów psychicznych. Multidyscyplinarne zespoły zdrowia psychicznego składają się z lekarzy, pielęgniarek, psychologów i psychoterapeutów, terapeutów środowiskowych, asystentów zdrowienia, pracowników pomocy społecznej i trenerów profilaktyki. Wraz z partnerami projektu obejmują oni wsparciem medycznym i społecznym zarówno dorosłych, jak dzieci i młodzież wraz z ich rodzinami, szkołą i siecią wsparcia.

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży oferuje bezpłatne usługi na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Przyjmujemy zarówno najmłodszych, jak młodzież uczącą się (do 25. roku życia). Opieką i wsparciem otaczamy również rodziny, opiekunów i całe środowisko. Stanowimy interdyscyplinarny, mobilny zespół specjalistów. Uzyskasz u nas pomoc: psychiatry, psychologa, psychoterapeuty, terapeuty środowiskowego. W naszym centrum działa też grupa wsparcia dla rodziców.

Wspieramy proces zdrowienia w naturalnym środowisku naszego klienta. Powrót do dobrego funkcjonowania wśród tych, którzy stanowili dotychczasowe źródło wsparcia zwiększa szanse na długotrwały sukces w leczeniu.

Działamy w podejściu Otwartego Dialogu, który zakłada niezwłoczną reakcję na pojawienie się kryzysu, pracę w naturalnym środowisku człowieka, dopasowanie czasu i metod współpracy w zależności od potrzeb, przy zachowaniu odpowiedzialności i ciągłości terapeutycznej. Koordynujemy współpracę między różnymi podmiotami, instytucjami i placówkami. Praca terapeutyczna w ujęciu środowiskowym przynosi najlepsze rezultaty.

W Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego oferujemy:

USŁUGI Z ZAKRESU ZDROWIA PSYCHICZNEGO

* wizyty diagnostyczne (diagnoza psychologiczna i psychiatryczna),
* konsultacje psychologiczne z psychologiem,
* konsultacje psychiatryczne z lekarzem psychiatrą dzieci i młodzieży,
* konsultacje i terapię neurologopedyczną,
* psychoterapię indywidualną (poznawczo-behawioralną, integracyjną, psychodynamiczną),
* psychoterapię systemową (terapia rodzin),
* psychoterapię grupową,
* grupy wsparcia,
* treningi /warsztaty terapeutyczne dla dzieci i młodzieży.

PRACĘ ŚRODOWISKOWĄ – WSPARCIE SPOŁECZNE

* Pracujemy w środowisku aktywizując młodzież do konstruktywnych działań (streetworkerzy),
* Pracujemy z naszymi podopiecznymi w ich naturalnym środowisku, oferujemy wizyty domowe Współpracujemy z innymi podmiotami i organizacjami ochrony zdrowia psychicznego (OPS, asystenci rodziny, kuratorzy, Sąd Rodzinny, Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, szkoły i in.).

ZWRÓĆ SIĘ DO NAS, JEŻELI:

* Niepokoi cię zachowanie dziecka i zastanawiamy się, czy jest ono zgodne z normą rozwojową,
* Chcesz nauczyć dziecko lub nastolatka radzenia sobie w trudnych sytuacjach lub nietypowych okolicznościach,
* Chcesz dowiedzieć się, jak budować z dzieckiem trwałą i bezpieczną relację,
* Chcesz nauczyć się rozmawiać z dzieckiem o trudnych sprawach: śmierć kogoś bliskiego, rozwód rodziców, zmiany w życiu,
* Szukasz sposobu, aby poznać mocne strony dziecka i obszary nad którymi warto popracować,
* Niepokoi cię sposób odżywiania dziecka,
* W przypadku tików, natrętnych czynności lub myśli,
* Jeżeli dziecko podejmuje zachowania ryzykowne dla siebie lub innych,
* Dziecko wyraża taką potrzebę nie podając przyczyny.

DLA PACJENTA

* Na pierwszą wizytę można umówić się do nas bez skierowania,
* Proponujemy konsultacje, których celem jest poznanie problemu i wspólne wypracowanie planu zdrowienia. Konsultujemy go zarówno z rodzicami/opiekunami, jak i dzieckiem,
* Miejsce – spotkania mogą odbyć się w ŚCZP, jak i w środowisku klienta,
* Istnieje możliwość leczenia psychiatrycznego,
* Terapia – po zakończonej konsultacji – w zależności od wskazań i potrzeb oferujemy różne formy terapii: indywidualną, grupową, rodzinną,
* Na pierwsze spotkanie warto przygotować i zabrać ze sobą opinie orzeczenia pedagogiczno-psychologiczne, diagnozy i epikryzy. Warto dostarczyć także opinię o sposobie funkcjonowania dziecka w placówce, do której uczęszcza.

Kontakt;

Telefon rejestracja 506916721

Adres mail; propsyche.biuro@gmail.com

K.K Wielkiego 64