Dobre wieści !!

„Śląskie dla niepełnosprawnych III” .

Zadanie jest dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem Województwa Śląskiego.
ZAPRASZAMY wszystkich, którzy potrzebują wsparcia w sprawach rodzinnych, socjalnych, kłopotów finansowych, spirali zadłużenia a także potrzebują wsparcia psychologa lub lekarza psychiatry.


Zainteresowane osoby proszone są o kontakt pod numer telefonu:

+48 511 491 990

Zapraszamy także na szkolenia z zakresu:

1. systemowe działania na rzecz osób z niepełnosprawnością,
2. komunikacja i współpraca w terapii z osobami z zaburzeniami psychicznymi,
3. zdrowie psychiczne a niepełnosprawność osoby bliskiej- problemy długofalowej opieki.

Stacjonarnie spotkania będą organizowane w dwóch placówkach medycznych na terenie województwa śląskiego.
WSZYSTKIE DZIAŁANIA SĄ NIEODPŁATNE

Skip to content