Program szkolenia – Cel: dostarczenie wiedzy z zakresu konstruktywnej komunikacji interpersonalnej bez przemocy oraz ćwiczenie pomocnych technik komunikacji Uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu: konstruktywnej komunikacji, techniki skutecznego porozumiewania się, teorii Rosenberga porozumiewania się bez przemocy, pojęcia – faktów , emocji, potrzeb. Uczestnicy nabędą umiejętności: formułowania komunikatów „ja”, nazywania i wyrażania emocji, nazywania i wyrażania potrzeb,…

Created by cspace +48 737 470 279

celmer.space.gmail.com

Skip to content