Warsztaty dobrej komunikacji

Program szkolenia –

Cel: dostarczenie wiedzy z zakresu konstruktywnej komunikacji interpersonalnej bez przemocy
oraz ćwiczenie pomocnych technik komunikacji
Uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu:
konstruktywnej komunikacji, techniki skutecznego porozumiewania się, teorii Rosenberga
porozumiewania się bez przemocy, pojęcia – faktów , emocji, potrzeb.
Uczestnicy nabędą umiejętności:
formułowania komunikatów „ja”, nazywania i wyrażania emocji, nazywania i wyrażania potrzeb,
formułowania próśb, rozumienia potrzeb rozmówcy, odzwierciedlania uczuć.


Ramowy program
1. Definicja, model oraz bariery w komunikacji interpersonalnej
2. Płaszczyzny komunikacji międzyludzkiej
3. Komunikacja werbalna, wokalna i niewerbalna
4. Techniki skutecznej komunikacji
5. Aktywne słuchanie i okazywania empatii
6. Umiejętność zwięzłego wypowiadania się- cechy.
7. Zadawanie pytań i sztuka parafrazy.
8. Efektywna komunikacja w pracy zespołowej


Zostaw kontakt a my odpiszemy…


Czas trwania 6 h , certyfikat + punkty edukacyjne
Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie na;

Jeżeli wolisz napisz do nas na adres: propsyche.biuro@gmail.com

Dokładny termin szkolenia i miejsce będzie podany w terminie późniejszym o ile zbierze się grupa 12 osób.

Created by cspace +48 737 470 279

celmer.space.gmail.com

Skip to content